Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Doktorand med ämnesdidaktisk inriktning inom
Den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas- och teknikens didaktik, FontD5

Högskolan i Halmstad utlyser en forskarutbildningsplats med avslutning mot doktorsexamen. Doktorandplatsen utlyses inom ramen för En nationell forskarskola i naturvetenskapernas och teknikens didaktik för lärarutbildare – FontD. Vi söker dig som är intresserad av att forska ämnesdidaktiskt kring frågor relaterat till förskola, grundskola, gymnasieskola (inklusive gymnasial vuxenutbildning) eller lärarutbildning. Vi vänder oss till lärarutbildare, lärare eller andra med erfarenheter som gör det möjligt att undervisa på lärarutbildningen inom naturvetenskapernas didaktik.

 Inom lärarutbildningen finns övergripande forskningsteman som möjliggör olika ämnesdidaktiska frågeställningar för ett doktorandprojekt:

Lärarstudenters ämnesdidaktiska kunskapsutveckling (PCK) i naturvetenskap Digitala verktyg och digitaliseringens effekter inom undervisning och lärande i naturvetenskap Studier av hur ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll omvandlas och kommuniceras med hjälp av didaktiska modeller för att främja lärande i naturvetenskap, både i skolan och i lärarutbildningen

Det finns också goda möjligheter att utveckla egna ämnesdidaktiska idéer som du vill beforska. 

Doktorandanställningen på Högskolan i Halmstad ingår som en del av en större satsning på en nationell forskarskola (FontD5) med Linköpings universitet (campus Norrköping) som värduniversitet. Du kommer att erbjudas anställning och arbetsplats på Högskolan i Halmstad, och samtidigt genomföra kurser under de två första åren på Linköpings universitet. Det innebär att du kommer att åka på tvådagarsinternat ca 4 gånger varje termin de två första åren. Forskarskolan beräknas starta 1 september 2020. Studierna leder till doktorsexamen. Du förväntas att aktivt delta i forskarskolans verksamheter och bidra till forskarmiljön på Högskolan i Halmstad.

Behörighet
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Om särskilda skäl åberopas skall dessa motiveras i ansökan.

För särskild behörighet krävs ett av följande alternativ:
A. Lärarexamen, varav kurser motsvarande 30 hp i ett för det naturvetenskapsdidaktiska forskningsfältet relevant ämne inklusive ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå.
B.Minst 90 högskolepoäng i ett för det naturvetenskapsdidaktiska forskningsfältet relevant ämne inklusive ett examensarbete om minst 15 hp på avancerad nivå. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Antagning
Antagning sker efter individuell prövning och grundas på en bedömning av den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid bifogade uppsatser och andra skriftliga publikationer, projektbeskrivning samt övriga meriter.

Villkor
Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Anställningen som doktorand kan med 20% institutionstjänstgöring, exempelvis med undervisningsuppdrag eller administrativa uppgifter, sträcka sig över fem år. Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse. För att anställning ska bli aktuell krävs att erforderliga beslut fattas. Lönen för doktorandanställningen följer den av Högskolan i Halmstads fastställda lönestege för doktorander.

Ansökan

Ansökan skall följa de instruktioner som ges på ansökningsblanketten som du hittar här under rubriken ansökan.

En elektronisk ansökan ska vara Högskolan i Halmstad tillhanda senast 2020-05-24 och skickas via email till: pernilla.nilsson@hh.se. Ansökan skall vara märkt med Dnr. 2020/12.

Upplysningar och ämnesmiljö
På lärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad finns nationellt och internationellt erkänd forskning inom naturvetenskapernas didaktik som behandlar frågeställningar om hur, varför, för vem och med vilket innehåll som undervisning i naturvetenskap bedrivs. Under flera år har forskare i forskningsmiljön utvecklat forskningsprojekt i nära samverkan med skolor i regionen. Exempel på forskning som bedrivs inom ramen för naturvetenskapernas didaktik rör användandet av digitala verktyg i den naturvetenskapliga undervisningspraktiken, lärares kollegiala lärande i naturvetenskap, coteaching i kemiundervisning, samhällsfrågor i det naturvetenskapliga klassrummet, hur lärarstudenter utvecklar ämnesdidaktisk kunskap (PCK) på lärarutbildningen samt frågor kring urval av ett naturvetenskapligt undervisningsinnehåll kan transformeras för att bli möjligt för elever att lära. Som doktorand i naturvetenskapernas didaktik blir du en del av en dynamisk forskargrupp inom naturvetenskapernas didaktik.

Information om doktorandtjänsten ges av:
Vetenskaplig ledare för forskarskolan, professor Pernilla Nilsson
För frågor om anställning vid lärarutbildningen, Mattias Nilsson 

Mer information om den nationella forskarskolan i naturvetenskapernas och teknikens didaktik (FontD5) finns här: https://liu.se/forskning/fontd

Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Tillträde 1 september 2020 eller enligt överenskommelse
Löneform Enligt avtal
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2020/12
Kontakt
  • Pernilla Nilsson, pernilla.nilsson@hh.se / 0708352772
  • Mattias Nilsson, mattias.nilsson@hh.se / 0708106553
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S Högskolan i Halmstad, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST Högskolan i Halmstad, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, LF Högskolan i Halmstad, 035-167655
Publicerat 2020-05-11
Sista ansökningsdag 2020-05-24

Wróć do ofert pracy