Högskolan i Halmstad, Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

Beskrivning

Vi söker en universitetslektor med fokus byggfysik/inomhusklimat till avdelningen för bygg- och energiteknik inom akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap. Inom avdelningen bedrivs undervisning och forskning inom området bygg och energi. Vi utbildar byggingenjörer och energiingenjörer och under hösten 2019 startade masterprogrammet ”Energismart innovation i byggd miljö”.

Forskning inom byggteknik bedrivs inom ledning och organisation av byggprocesser, innovationer, kvalitetsledning i byggandet och hållbart byggande i utvecklingsländer. Vi ser behov av att utveckla forskningen i gränssnittet mellan bygg och energi. En forskningsanknytning till ett av högskolans profilområden Smarta städer och samhällen är under utveckling.

Arbetsuppgifter

Anställning som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med det omgivande samhället. På Högskolan i Halmstad finns ambitionen att det skall vara ett snitt på 60 % undervisning och 40 % forskning över hela högskolan.

Avseende undervisning hänför sig arbetsuppgifterna i första hand till utveckling av kurser samt undervisning på grundnivå, inom exempelvis byggnadsfysik och husbyggnad, och på avancerad nivå, inom bland annat byggnadsfysik och inomhusklimat. Utanför byggområdet så kan även kurser inom närliggande teknikområden bli aktuella. Undervisningen bedrivs på svenska och engelska

Forskningsmässigt kommer tjänsten att relateras till en av två starka forskningsmiljöer: CIEL (Center for innovation, entrepreneurship and learning research) eller RLAS (Rydberg laboratory for applied science). Det finns stora möjligheter till att vara med att bygga upp forskningen i gränslandet mellan bygg och energi – med utgångspunkt i byggnadsfysik och/eller inomhusklimat, och avsikten är att forskningen kan knytas till ett av högskolans två profilområden "Smarta städer och samhällen", och då speciellt med fokus på smart energi. Tjänsten kommer innebära att söka externa forskningsmedel och fodra ett engagemang i den samverkan som vi utvecklar med vår omvärld. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet är en självklarhet, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering.

Kvalifikationer

Behörig att anställas som lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Bred kompetens inom ämnesområdet byggteknik, med en bakgrund som civilingenjör inom samhällsbyggnadssektorn eller motsvarande utbildning. Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

För högskolan i Halmstad är det meriterande om sökande har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt har förvärvat motsvarande kunskaper. I de fall du som sökande inte uppfyller detta ska den högskolepedagogiska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början. 

Bedömningsgrunder

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av lektor:
• Vetenskaplig skicklighet
• Pedagogisk skicklighet
• Ledarskap och administrativ skicklighet
• Förmåga att samverka med det omgivande samhället.

Ansökan

Ansökan ska bestå av ett elektroniskt (en pdf-fil) paket, vart och ett innehållande:
• En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
• En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
• En fullständig publikationslista.
• En redogörelse för det som sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den vetenskapliga bakgrunden, den vetenskapliga produktionen, nationella och internationella forskarkontakter. Exempel på dokumentation är avhandling, artiklar, recensioner, publikationer (även under produktion), nationella och internationella priser och utmärkelser, intyg och omdömen om vetenskaplig skicklighet.
b)pedagogisk skicklighet ska vara dokumenterad och omfatta den pedagogiska bakgrunden, den sökandes pedagogiska grundsyn, hur den sökande arbetar med sin egen och studenternas lärutveckling och bidrar till pedagogisk utveckling m m. Exempel på dokumentation är betyg från högskolepedagogisk och annan pedagogisk utbildning, utvärderingar, självvärdering, pedagogiska priser, kurs- och konferensprogram, undervisningsmaterial, intyg och omdömen om pedagogisk skicklighet m.m.
c) ledarskap och administrativ skicklighet ska vara väl dokumenterat genom intyg och/eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
d) samverkan med det omgivande samhället ska vara väl dokumenterad, till exempel genom intyg och/ eller betyg. Dessa kan även kompletteras med angivande av referenser.
• Maximalt åtta (8) åberopade publikationer. Alla kopior ska vara vidimerade.


Övrigt

Högskolan i Halmstad tillämpar individuell lönesättning, var god och ange ditt löneanspråk.

Anställningsform Umowa o pracę na czas nieokreślony
Anställningens omfattning Heltid
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/103
Kontakt
  • Erik Möllerström, 035-16 76 75
  • John Lindgren, 035- 16 77 76
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, OFR, 035-167655
Publicerat 2019-09-05
Sista ansökningsdag 2019-10-31

Wróć do ofert pracy