Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad utlyser nu en anställning som professor i implementeringsvetenskap, på akademin för hälsa och välfärd.

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Arbetsuppgifter
En central arbetsuppgift i anställningen är att bedriva forskning. Som forskare förväntas du bidra till forskning av hög vetenskaplig kvalitet. En viktig arbetsuppgift är att stärka högskolans forskning och utbildning för att säkerställa utvecklingen av och kvalitéten inom implementeringsvetenskap och tillämpning. Professuren kopplas till fokusområdet Hälsoinnovation och två där till knutna forskningsprogram, Informationsdriven vård och Movement for health and performance inom vilka forskning och samverkan relaterat till implementering är centralt. Genom att stärka forskningen inom implementeringsvetenskap på högskolan och genom högskolans samverkan med Region Halland inom Informationsdriven vård, kommer professuren ha en indirekt viktig roll för utveckling och tillämning av implementeringsstrategier kopplat till Informationsdriven vård inom Region Halland.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga eller konstnärliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av en professor.” (Högskoleförordningen 4 kap 3 §)

Med vetenskaplig skicklighet avses:

 • självständiga forskningsinsatser enligt gängse nationella normer
 • höga krav på vetenskaplig produktion (avseende omfattning, originalitet, bredd och inflytande på ämnesområdet)
 • kompetens som i betydande grad överstiger kraven för docent enligt gällande styrdokument vid Högskolan i Halmstad.
 • visad god skicklighet att planera och leda forskning, såväl ledning av andra disputerade forskare som handledning av forskarstuderande
 • förmåga att i konkurrens attrahera externa medel till forskningsprojekt

Det är främst den vetenskapliga kvaliteten som ska bedömas, men även omfattningen är av vikt. Med skicklighet avses:

 • dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning
 • god skicklighet visad genom dokumenterad erfarenhet av utbildning på grundnivå, avancerad nivå samt forskarnivå
 • visad skicklighet av pedagogiskt utvecklingsarbete
 • visad god skicklighet som handledare inom utbildning på forskarnivå

Övriga kvalifikationer
Professorskompetens med tydligt fokus på implementeringsforskning. Erfarenhet av forskning kring implementering i relation till Informationsdriven vård och angränsande till andra vetenskapliga ansatser för förändringsarbete såsom innovationsvetenskap, förbättringsvetenskap och interventionsvetenskap.

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan.
Jobba på Högskolan i Halmstad.

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/179
Kontakt
 • Lena-Karin Erlandsson, 0729773818
 • Marie Lydell, 0729773570
Facklig företrädare
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Camilla Soto, ST, 076-6087233
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2022-11-22
Sista ansökningsdag 2022-12-15

Tillbaka till lediga jobb