Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande. I dag är vi cirka 600 medarbetare och cirka 12 000 studenter, har ett brett utbildningsutbud och internationellt välrenommerad forskning som bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Vi söker nu en universitetslektor i sociologi. 

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin bedrivs i en mångvetenskaplig forskningsmiljö.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning och administration. Undervisningen bedrivs främst inom programmet Samhällsförändring och social hållbarhet, men undervisning inom andra utbildningar kan också förekomma. Undervisningen sker på grund- och avancerad nivå inom program och fristående kurser och bedrivs företrädelsevis på svenska men undervisning på engelska kan också förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även att bedriva utvecklingsarbete av kurser på grund och avancerad nivå. En central arbetsuppgift i anställningen är att bedriva forskning, såväl inom den akademiska disciplinen som i dialog med andra närliggande områden. Som forskare förväntas du bidra till forskningsprojekt av hög vetenskaplig kvalitet. Du förväntas även samarbeta med andra forskare inom Högskolan i Halmstad, samt med nationella och internationella partners.  Administrativa uppgifter ingår också.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer
För denna tjänst är behörighetskravet även doktorsexamen inom sociologi eller angränsande område. Sökande ska ha kompetenser att undervisa i såväl kvantitativ som kvalitativ metod på grundnivå. Meriterande är också kunskaper om och forskning inom social hållbarhet och hållbar utveckling i teori och praktik. Den sökande ska vidare vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet styrkta av referenser från tidigare arbetsgivare. För anställning som universitetslektor krävs genomgången utbildning i högskolepedagogik eller motsvarande förvärvade kunskaper. Om detta saknas ska genomgången högskolepedagogisk utbildning förvärvas inom två år från anställningens början.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

  • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan
Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk.  

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/69
Kontakt
  • Helena Eriksson, avdelningschef, 072-9773687
Facklig företrädare
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-06-15

Tillbaka till lediga jobb