Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna
Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i utbildningsvetenskap med inriktning förskola.

Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle (LHS). Akademin har cirka 90 medarbetare inom avdelningen för lärande samt avdelningen för humaniora och samhälle. Akademin erbjuder utbildning på grundnivå och även kompletterande pedagogisk utbildning, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Via olika forskarskolor är även flera doktorander knutna hit. Forskningen vid akademin är profilerad mot lärande, digitalisering och social förändring. Till akademin hör även Digitalt laborativt centrum (DLC), en kreativ, digital miljö för utbildning, forskning och samverkan samt Regionalt utvecklingscentrum (RUC), en viktig nod för samverkan.

Akademin lärande, humaniora och samhälle

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser undervisning, forskning, uppsatshandledning och administration. Undervisningsdelen sker huvudsakligen inom förskollärarprogrammet. De forskningsrelaterade arbetsuppgifterna utgörs av aktiviteter såsom att söka extern forskningsfinansiering och bedriva forskning med relevans för tjänsten. Det finns goda förutsättningar för internfinansierad forskning i tjänsten.

Du som söker har god kunskap om yngre barns lärande och förskoledidaktik. I anställningen ingår även utbildning av VFU-handledare samt att aktivt delta i den samverkansyta som finns i anknytning till högskolans övningsförskoleverksamhet.

Anställningen innebär även myndighetsutövning och administrativa uppgifter såsom exempelvis examinatorskap, arbete med kurs- och programutveckling och uppdragsutbildning. Du som söker tjänsten ska vara intresserad av att bedriva och utveckla svensk lärarutbildning där ämnesdidaktisk undervisning och studentupplevelse av hög kvalitet, i kombination med praktiknära samverkan, är viktiga utgångspunkter.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Behörig är den som har disputerat i ett utbildningsvetenskap eller annat ämne med relevans för anställningens inriktning.
Ett krav på den sökande är att denne har erfarenhet av undervisning/pedagogisk verksamhet inom förskolan eller inom någon av lärarutbildningens förskollärar- eller grundlärarutbildningar (/motsvarande). Finns erfarenhet i flera av dessa utbildningssammanhang är det en fördel för den sökande.
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är ett krav, undervisningen sker dock huvudsakligen på svenska.
Det är meriterande om den sökande har förskollärarexamen och/eller har bedrivit eget pedagogiskt utvecklingsarbete med inriktning mot förskoledidaktik.  Förskollärarutbildningen vid Högskolan i Halmstad har en profil mot estetik och innovation, varför erfarenhet av någon estetisk uttrycksform meriterande.
Du som söker ska vara självgående, ha god samarbetsförmåga, vara strukturerad och kunna inspirera andra i enlighet med vad som beskrivs i Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/114
Kontakt
  • Mattias Nilsson, 0708106553
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 072-3734135
  • Camilla Soto, ST, 076-6087233
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2022-06-29
Sista ansökningsdag 2022-10-02

Tillbaka till lediga jobb