Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad är en ung och innovativ högskola med 10 000 studenter och 600 anställda. Akademin för lärande humaniora och samhälle är en av Högskolans fyra akademier, med  cirka 100 medarbetare som bedriver utbildning, forskning och samverkan inom grundutbildning, fortbildning, och regional och internationell samverkan inom lärarutbildning, humaniora och samhällsvetenskap. Det akademiska arbetet bedrivs inom ramen för två avdelningar: ”Avdelning för lärande” och ”Avdelningen för humaniora och samhälle”.

Läs mer om Akademin för lärande, humaniora och samhälle här hh.se/lhs

Vill du vara med och bygga vår framtid? Framsynta, drivande och engagerade ledare är nödvändiga för att Högskolan i Halmstad ska kunna utvecklas framgångsrikt. Som chef och ledare förväntas du utveckla akademins verksamhet utifrån Högskolans vision och uppsatta mål. Din uppgift är att leda arbetet för att göra verksamheten mer framgångsrik och effektiv, att utbildning och forskning uppnår högsta möjliga kvalitet i samverkan med samhällets aktörer. Ditt ledarskap bygger på ett engagemang för medarbetare och studenter, och för deras arbetsmiljö.

Arbetsbeskrivning

Uppdraget som akademichef innebär att leda och utveckla akademins verksamhet inom utbildning och forskning samt att samverka med viktiga externa intressenter. Akademin för lärande, humaniora och samhälle befinner sig i en snabb utveckling som ställer krav på din förmåga att leda förändringsarbete och leda utvecklingen av olika processer i verksamheten.

I arbetsuppgifterna ingår det främst att vara chef och ansvarig för akademins verksamhet. Akademichefen har personal-, ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Det ingår att ta beslut enligt beslutsordning i frågor som berör akademins verksamhet samt att ingå i rektors ledningsråd. Det innefattar också övergripande personalansvar för alla akademins medarbetare och direkt personalansvar för akademins avdelningschefer samt en mindre administrativ avdelning. Det dagliga arbetet sker i nära samverkan med övriga akademier, studenter, verksamhetsstöd samt Högskolans ledning, fackliga organisationer och innebär också ett nära samarbete med omgivande samhälle och näringsliv. Akademichefen är en del av högskolans ledning och förväntas ta ett helhetsansvar för högskolans utveckling tillsammans med övriga i ledningen.

Kvalifikationer

Du har akademisk erfarenhet inom ett område som har relevans för akademins verksamhet och har erfarenhet av forskning och utbildning på forskar-, avancerad och grundnivå. Vi ser gärna att du är professors- eller docentkompetent, eller minst lektorskompetent inom relevant ämne. Erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar, t ex som prefekt eller motsvarande, är av stor vikt och särskilt visad förmåga att arbeta uthålligt, tillitsbaserat och strategiskt. Andra ledningsuppdrag och erfarenhet av att driva förändringsarbete är meriterande, liksom förmåga att förvalta och stärka pågående verksamhetsutveckling.

Du har en god organisationsförmåga och erfarenhet av samverkan. Dessutom har du en lämplighet för ledarskapsuppdrag såsom: integritet, mognad, god självkännedom samt förmåga att kommunicera och entusiasmera. Av stor vikt är att ditt chefs- och ledarskap skapar en god arbetsmiljö samt ett arbetsklimat som präglas av öppenhet, lyhördhet, tillit och kreativitet. Ditt chefs- och ledarskap är förtroendeingivande och prestigelöst samt har en förmåga att vara en tydlig arbetsgivarföreträdare och se till Högskolan som en helhet.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som Högskolan har; Vi gör varandra bättre. Som Akademichef kommer ditt ledarskap vara tongivande och av stor vikt.

Tid och ersättning: Uppdraget innehas inom en grundanställning som professor eller lektor vid Högskolan i Halmstad. Uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning.

Upplysningar om anställningen lämnas av rektor Susanna Öhman, tel 0721 56 46 54

Ansökan

Bifoga följande dokument till din ansökan:

  • En avsiktsförklaring/personligt brev som anger varför du söker anställningen, vad du hoppas kunna bidra med och på vilket sätt dina erfarenheter och förmågor motsvarar de kvalifikationer som efterfrågas
  • Översiktlig merit- och tjänsteförteckning (CV), dokumenterad och styrkt med intyg/betyg
  • Eventuella övriga handlingar som du som sökande åberopar 

Välkommen med din ansökan senast den 21 april!

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer PA 2024/100
Kontakt
  • Susanna Öhman, rektor, 0721-564654
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, OFR/S, 070-8109670
  • Navid Ghannad, SACO-S, 072-9773653
Publicerat 2024-03-11
Sista ansökningsdag 2024-04-21

Tillbaka till lediga jobb