Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar:  avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för engineering and innovation. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Som universitetslektor i maskinteknik inriktning teknisk design kommer du att tillhöra avdelningen Engineering and Innovation. Vid avdelningen finns cirka 25-30 medarbetare som arbetar inom olika ämnesområden relaterat till maskinteknik, design, produktutveckling och innovation.  

Arbetsuppgifterna relaterar till forskning, utbildning och samverkan. Tjänsten har en stark koppling till Civilingenjörsprogrammet i maskinteknik, hållbar design och innovation och Utvecklingsingenjörsprogrammet, där det ingår flera kurser med koppling till Teknisk design, Hållbar produktutveckling och Innovationsarbete. I arbetsuppgifterna som relaterar till utbildning kan ingå till exempel undervisning, samt uppföljning, utveckling och koordinering av kurser och utbildningsprogram. Undervisning bedrivs både på svenska och på engelska.

Som universitetslektor förväntas du vara forskningsaktiv och ingå i någon av de forskningsgrupper eller forskningsprogram som finns vid Högskolan i Halmstad, och bidra till utvecklingen av forskning inom området.

Samverkansuppgifter ingår i både utbildnings- och forskningsuppdrag, och är en viktig aspekt i Högskolans verksamhet. Vissa administrativa uppgifter ingår också i tjänsten som Universitetslektor. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer
Sökanden ska ha:
Doktorsexamen i maskinteknik eller motsvarande, med inriktning mot teknisk design, eller motsvarande.

Det är meriterande om:

 • Sökanden har mycket goda kunskaper i svenska och engelska, i tal och skrift.
 • Sökanden har universitetsutbildning, arbetslivserfarenhet eller publikationer inom hållbarhet relaterat till design och/eller produktutveckling.
 • Sökanden har dokumenterad erfarenhet av arbete med digitala verktyg i undervisningen, som exempelvis 3D experience eller motsvarande verktyg.
 • Sökanden har pågående forskning som passar in i något av Högskolans två fokusområden
 • Sökanden har tidigare erfarenhet av utbildningsansvar eller arbete med utveckling av utbildning.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Egenskaper som att vara lösningsorienterad, kommunikativ, noggrann och lätt att samarbeta med är av stor vikt för denna tjänst. Det innebär exempelvis att leverera med hög kvalitet i sitt arbete, att organisera och hantera flera projekt och uppdrag, att engagera sig i sitt område och stödja kollegor, studenter och samarbetspartners för att tillsammans bidra till lärosätets uppdrag inom utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

 • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan.
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/107
Kontakt
 • Lina Lundgren, +46729773661
 • Maya Hoveskog, 0729773667
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 070-8109670
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-08-29
Sista ansökningsdag 2023-10-12

Tillbaka till lediga jobb