Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Postdoktorsanställningen är en anställning på två år inom avdelningen för hälsa och omvårdnad. 

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier. Dina blivande kollegor inom Hälsa och välfärd (HOV) är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för samhälle och välfärd. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Avdelning för hälsa och omvårdnad bedriver utbildning inom sjuksköterskeprogrammet samt erbjuder specialistsjuksköterskeexamina med inriktning mot distriktsjuksköterska, psykiatrisk vård, oftalmologisk omvårdnad- ögonsjukvård och hälso- och sjukvård för barn och ungdom.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Om projektet
Forskningen inom den postdoktorala anställningen bedrivs inom projektet ”Oupptäckt synförlust” (Uopdaget Synstab), ett internationellt samverkansprojekt mellan Sverige och Danmark. Projektet avser att studera oupptäckt synförlust hos äldre för att främja hälsa samt för att verka för ett ökat välbefinnande och synrelaterad livskvalitet. Genom att undersöka omfattningen av oupptäckt synförlust hos äldre, kan resultatet ligga till grund för utveckling av metoder för att tidigt upptäcka synförlust hos äldre med syfte att främja äldres hälsa, välbefinnande och sociala relationer samt förebygga olyckor såsom exempelvis fallolyckor.

Arbetsuppgifter
Forskningen innebär att verka som projektkoordinator samt att självständigt och i samarbete med projektledare och projektgrupp genomföra studier inom projektets område. Detta innefattar att genomföra datainsamlingar med kvalitativa och kvantitativa metoder, utföra analyser av insamlade data och författa vetenskapliga manuskript. Arbetsuppgifterna är fördelade som en 80/20 anställning, vilket innebär 80% forskning och 20% undervisning. Arbetsuppgifterna inom undervisning, handledning och examination sker företrädesvis inom sjuksköterskeprogrammen men kan även vara inom masterprogrammet Hälsa och livsstil. 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. För att anställas bör främst den komma ifråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Vid beräkning av ramtiden om tre år är utgångspunkten sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan sådan examen ha avlagts tidigare än vad som anges i andra stycket. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer, tjänstgöring inom totalförsvaret, eller andra liknande omständigheter samt klinisk tjänstgöring eller för ämnesområdet relevant tjänstgöring/ uppdrag.

Övriga kvalifikationer
Utöver ovan krävs att sökande är disputerad  inom vårdvetenskap eller liknande ämne samt legitimerad sjuksköterska eller legitimerad arbetsterapeut. Goda kunskaper i engelska och svenska i tal och skrift är också ett krav. Dokumenterad erfarenhet av forskning om äldre och/eller ögonsjukvård är meriterande. Stor vikt kommer fästas vid förmågan att genomföra forskning inom det beskrivna området. Då arbetet sker i projektgrupp är samarbetsförmåga, flexibilitet och personlig lämplighet av stor betydelse. 

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan
Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk.  

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/50
Kontakt
  • Jeanette Källstrand, Universitetslektor Omvårdnad, 072-9773545
  • Ing-Marie Carlsson, 070-8551761
Facklig företrädare
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Publicerat 2023-05-22
Sista ansökningsdag 2023-08-14

Tillbaka till lediga jobb