Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Högskolan i Halmstad söker nu en avdelningschef till avdelningen för ekonomi vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Engineering and Innovation. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Som avdelningschef för avdelningen för ekonomi har du ansvar att utveckla avdelningens akademiska miljö. Du har huvudansvar för sju utbildningsprogram. Avdelningen för ekonomi har ca 30 anställda. Tillsammans med akademichef, biträdande avdelningschef och administration ansvarar du för utveckling och genomförande av utbildning, forskning och samverkan.

Avdelningen för ekonomi befinner sig i en snabb växandefas som ställer krav på förmåga att leda utvecklingen av olika processer i verksamheten. Som avdelningschef är du arbetsgivarföreträdare med personal- och arbetsmiljöansvar. Det innefattar direkt personalansvar för alla avdelningens medarbetare. Du ansvarar för att beslut av akademichef och rektor implementeras inom avdelningen på ett effektivt, arbetsmiljömässigt och ändamålsenligt sätt. Du är direktrapporterande till akademichef, ingår i akademichefs ledningsråd och har därmed stor möjlighet att bidra till hela akademins utveckling. Det dagliga arbetet sker i nära samverkan med övriga avdelningar, studenter, verksamhetsstöd samt akademins ledning, och innebär också ett nära samarbete med omgivande samhälle och näringsliv.

Vi erbjuder både campusbaserad utbildning och distansutbildning. Vid avdelning finns ekonomprogrammet, bygg- och fastighetsekonomprogrammet, civilekonomprogrammet, internationella marknadsföringsprogrammet, magisterprogrammet revisor och bank, masterprogram i strategiskt entreprenörskap för internationell tillväxt och påbyggnadsutbildning med fastighetsmäklarinriktning samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Vi arbetar kontinuerligt med kvalitetsutveckling av våra utbildningsprogram för att erbjuda våra studenter utbildning med hög kvalitet. Det är viktigt att du kan bidra till utveckling av flera programmen.
Vi bygger långsiktigt och attraktivt forskningsprogram kopplat till fokusområdena Smarta Städer och Samhällen samt Health Innovation.  Inom ramen för anställningen som lektor får du möjlighet att utveckla forskning samt uppdragsutbildning i ökat samarbete med andra områden inom teknik och naturvetenskap inom och utanför akademin.

Som avdelningschef på Akademin för företagande, innovation och hållbarhet får du dessutom löpande kompetensutveckling och möjlighet att kontinuerligt utvecklas i ditt ledarskap, bland annat genom ledarskapsprogram och tillgång till en egen mentor.

Behörig för denna tjänst är den med kvalifikationer för universitetslektor enligt Högskolan i Halmstad anställningsordning.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)

Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.
Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.

Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna tjänst
För att lyckas väl i uppdraget ska du ha ett gediget intresse och erfarenhet av ledarskap och chefskap, kunskap och intresse av akademisk utveckling, samt kunskap om verksamhetsstyrning, arbetsmiljö- och personalfrågor.

Du har disputerat och har forskarkompetens med en gedigen visad skicklighet inom utbildning och god skicklighet inom forskning (Högskolan i Halmstads anställningsordning) inom områden som exempelvis företagsekonomi, juridik, entreprenörskap, innovationsvetenskap.  Du ska ha god förmåga på forskningssamarbeten med näringsliv och offentliga sektor.  Din forskning ska passa väl in i akademins mångvetenskapliga verksamhet inom Högskolans fokusområdena Smarta Städer och Samhällen och Health Innovation. Du ska även ha visad mycket god pedagogisk förmåga inom alla nivåer inom utbildning.

Övriga bedömningsgrunder
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att leda medarbetare i en mångkulturell och internationell miljö. Erfarenhet av ledningsuppdrag med personalansvar, t ex som prefekt eller motsvarande, är ett krav och särskilt visad förmåga att arbeta visionärt och strategiskt. Andra ledningsuppdrag och erfarenhet av att driva förändringsarbete är meriterande. Då uppdraget som avdelningschef präglas av samarbeten och samverkan, både internt och externt, är det viktigt att du har ett öppet förhållningssätt, ett stort intresse för människor och god förmåga att skapa förtroende över gränser. Du har ett transparent och kommunikativt ledarskap där du kan driva och genomföra frågor för att nå uppsatta mål, och skapa en god arbetsmiljö som präglas av öppenhet, lyhördhet, tillit och kreativitet. Du talar och skriver väl både på svenska och engelska då verksamheten bedrivs i en mångkulturell miljö.

Villkor
Tid och ersättning: Uppdraget innehas inom en grundanställning som lektor vid Högskolan i Halmstad. Uppdraget är treårigt med möjlighet till förlängning.

Upplysningar om anställningen lämnas av Akademichef Catherine Legrand, tel 035-167100

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Efter överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/241
Kontakt
  • Catherine Legrand, 035-167100
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-06-21
Sista ansökningsdag 2023-10-31

Tillbaka till lediga jobb