Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna.

Högskolan i Halmstad söker nu en doktorand i innovationsvetenskap vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Anställningen avser egen forskarutbildning inom området innovationsvetenskap.
Som doktorand förväntas du att:

 • under handledning arbeta aktivt med eget avhandlingsarbete
 • gå forskarutbildningskurser
 • aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling
 • delta i vetenskapliga seminarier
 • samarbeta med andra doktorander och forskare inom området

Dina forskningsresultat ska fortlöpande avrapporteras på forskningskonferenser och seminarier för att sedan utmynna i en doktorsexamen. Tjänsten inkluderar, men är inte begränsad till, 80 % doktorandstudier i innovationsvetenskap och 20 % undervisning/utbildning på akademins program.   

Doktorandtjänsten finansieras av Energimyndigheten genom programmet Forskarskolan energisystem. Doktoranden ska inom ramen för tjänsten delta i Forskarskolan energisystems verksamhet inklusive genomföra det gemensamma kurspaketet om ca 30 hp.

Doktorandtjänsten är en del av projektet VERSAM- Verkningsfull regional samverkan för ett fossilfritt samhälle. Projektets övergripande målet är att utveckla ett ramverk för regionalt kapacitetsbyggande för ett fossilfritt samhälle som fångar verkningsfull samverkan genom att kombinera socio-tekniska perspektiv på omställning med studier av regionalt omställningsarbete, och sammanföra detta med modellering av fossila utsläpp.

Kvalifikationer för anställning som doktorand
Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §).

För att bli antagen till forskarutbildning inom området innovationsvetenskap krävs att den sökande har grundläggande samt särskild behörighet.

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovationsvetenskap har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap

Annan särskild behörighet:

 • Förmåga att bedriva tvärvetenskapliga kvalitativt inriktade studier av innovation, teknik och energi.
 •  Höga kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Övriga bedömningsgrunder
De sökande kommer att bedömas utifrån deras möjligheter att uppfylla kraven för en doktorsexamen (PhD) i innovationsvetenskap och delta i Forskarskolan Energisystem. 

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/176
Kontakt
 • Joakim Tell, 070-7658167
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 076-6087233
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2022-10-13
Sista ansökningsdag 2022-12-11

Tillbaka till lediga jobb