Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en biträdande universitetslektor i Träningens biomedicin med inriktning träningsfysiologi.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi och avdelningen för engineering and innovation . FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter

De huvudsakliga arbetsuppgifter är att

 • bedriva forskningsverksamhet tillsammans med en forskningsgrupp inom Träningens Biomedicin med fokus på effekter av fysisk träning vid hälsa och/eller muskuloskeletal/kardiovaskulär sjukdom
 • bidra till att utveckla forskningsprogrammet Movement for health and performace vid Högskolan i Halmstad och specifikt inom inriktningen Hållbar fysisk träning och rehabilitering genom aktivt deltagande i intern och extern forskningsverksamhet och samarbeten, vilket även inkluderar att identifiera och aktivt söka extern forskningsfinansiering. Dessutom förväntas sökande publicera sin forskning i peer-granskade tidskrifter enligt gängse sed för forskningsområdet.
 • organisera och genomföra teoretisk och praktisk utbildning på grund-och avancerad nivå vilket omfattar kursansvar, kursutveckling, undervisning (inklusive laborativ verksamhet), kvalitetsutveckling, examination samt handledning av studenters examensarbeten. Undervisningen sker huvudsakligen på campus och sökande förväntas undervisa och forska med bas i Halmstad.

Undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. En stor del av undervisningen berör träningsfysiologi och närliggande ämnen där teori och praktiska laborativa moment integreras.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4a §).

Biträdande lektor är en meriteringsanställning, enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år. Efter prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tillsvidare som universitetslektor.

Bedömningen av kvalifikationerna för denna tjänst utgår från bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. (Se Riktlinjer för rekrytering och befordran, s. 14-15).

Bedömningen av sökandens vetenskaplig skicklighet utgår från Högskolans anställningsordning. (Se punkt 4.8)

Övriga kvalifikationer
Sökande

 • ska ha avlagt doktorsexamen inom träningsfysiologi, idrottsmedicin, träningens biomedicin eller närliggande område relevant för tjänsten.
 • ska ha dokumenterad förmåga att undervisa på svenska och engelska. Om särskilda skäl föreligger kan den som inte har förmåga att undervisa på svenska komma i fråga, men förutsätts då erhålla denna förmåga inom två år från anställning.
 • ska ha en forskningsinriktning som passar in i forskningsprogrammet Movement for health and performance och ska specifikt ligga inom inriktningen Sustainablie exercise and rehabilitation.  

Det är mycket meriterande om sökande har teoretiska och praktiska forskningskunskaper inom fysisk träning/idrott vid hälsa och muskuloskeletal/kardiovaskulär sjukdom där cellulära och/eller molekylära forskningsmetoder tillämpats.

Forskningsuppdraget sker i en forskningsgrupp (Träningens biomedicin) varvid god samarbetsförmåga och flexibilitet ges stor betydelse. Stor vikt kommer att förläggas vid personlig lämplighet och förmåga att bedriva forskning och undervisning inom träningsfysiologi och relaterade områden.

För befordran till universitetslektor 

Den biträdande universitetslektorn kan under anställningsperioden ansöka om att bli befordrad till en tillsvidare anställning som universitetslektor. Bedömningen görs mot kraven i anställningsordningen samt kraven här nedan. Om dessa uppfylls och personen bedöms lämplig ska befordran ske. Ansökan får bara göras en gång. 

Följande bedömningsgrunder ska vara uppfyllda för anställning som universitetslektor:

 • God dokumenterad pedagogisk förmåga, vilket innebär god förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning och annan pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder. 
 • Goda kunskaper i svenska för att väl kunna utföra administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter goda kunskaper inom svenska i tal och skrift.
 • Visad förmåga att aktivt och med positiv utvärdering söka extern finansiering antingen självständigt eller i samarbete med övriga forskare inom forskningsprogrammet Movement for health and performance.
 • Publicerade forskningsresultat i samarbete med forskningsgruppen i för fältet etablerade internationella peer-granskade tidskrifter (genomsnitt 1 artikel/år), samt ha kommunicerat forskning på internationella konferenser.
 • Visad förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av verksamheten.
 • Visad god förmåga att samarbeta med forskare och studenter vid avdelningen för miljö- och biovetenskap vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet på Högskolan i Halmstad.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

 

 Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240201
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/114
Kontakt
 • Charlotte Olsson, 0729773521
Facklig företrädare
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-09

Tillbaka till lediga jobb