Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en doktorand fram till licentiatexamen vid akademin för företagande, innovation och hållbarhet.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för Biomekanik och Maskinteknik, avdelningen för Bygg- och Energiteknik, avdelningen för Ekonomi, avdelningen för Miljö- och Biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Är du intresserad av att arbeta med säkerhetsfrågor och bidra till att utveckla säkra arbetsplatser där alla kommer säkert hem efter arbetsdagens slut? - Då är du rätt person för denna tjänst. Vi söker en doktorand i innovationsvetenskap.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en forskargrupp med engagerade doktorander och seniora forskare som arbetar med kunskapsutveckling tillsammans med företag. 

Arbetsuppgifterna fokuserar på arbetsmiljö och säkerhetsarbeten inom gröna näringar där vi tillsammans arbetar fram innovativa och behovsrelaterade lösningar. Vi ser positivt på att du har erfarenheter från organisationer som arbetar med att utveckla en aktiv säkerhetskultur. 

Som doktorand i Innovationsvetenskap förväntas du att:

 • delta i projektaktiviteter och vetenskapliga seminarier
 • samarbeta med projektpartners, andra doktorander och forskare inom området
 • under handledning arbeta aktivt med forskningsstudier inom området
 • genomföra forskarutbildningskurser
 • aktivt bidra till forskningsmiljöns utveckling

I dina arbetsuppgifter kommer du att besöka och ha kontakt med företag inom skogs- och lantbruksnäringen där kommunikation sker på svenska. 

Kvalifikationer
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39§).

Särskild behörighet till utbildning på forskarnivå i innovationsvetenskap har den som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap (Högskoleförordningen 7 kap 40§).
 • avlagt examen på avancerad nivå som är relevant för aktuellt forskningsprojekt och forskarutbildningsämnet innovationsvetenskap

Övriga kvalifikationer

Annan särskild behörighet. Vi söker dig som har: 

 • förmåga att bedriva tvärvetenskaplig innovativ forskning som ser till mångfald och integration för ökad konkurrenskraft och hållbarhet för individ, företag och samhälle.
 • mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
 • goda kunskaper engelska i tal och skrift.
 • erfarenhet av att ha arbetat inom gröna näringar, som t ex skog eller livsmedelsindustrin, med fokus på företagande och entreprenörskap.
 • meriterande är kunskap i fler språk.

Behörighet och bedömningsgrunder
”Bara den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå vid en högskola får anställas som doktorand.” Förordning (2006:1053). (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå regleras genom Antagningsordning för Högskolan i Halmstad, dnr L 2013/101. 

Villkor
Anställning som doktorand fram till licentiatexamen.

Ansökan
Viktig information om hur du utformar din ansökan

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Välkommen med din ansökan!Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Snarast
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/110
Kontakt
 • Pia Ulvenblad, Pia.Ulvenblad@hh.se
 • Henrik Barth, Henrik.Barth@hh.se
 • Catherine Legrand, 035-167100
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 070-8109670
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-08-29
Sista ansökningsdag 2023-10-02

Tillbaka till lediga jobb