Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i naturvårdsbiologi inriktning artmångfald vid FIH.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för innovation management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.
Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
Vi söker en artkunnig naturvårdsbiolog för undervisning på grundprogrammet Naturvård och artmångfald. Programmet använder arter och biologisk mångfald i kontexten som underlag i arbete med naturvårdsfrågor. Undervisning kan också ske på närliggande program på högskolan, bl.a. Miljö, innovation och hållbarhet och magisterprogrammet Tillämpad miljövetenskap - ekosystemtjänster och naturresurshantering. Anställningen som universitetslektor avser undervisning, forskning samt samverkan med aktörer i det omgivande samhället.

Arbetsuppgifter inom utbildning inkluderar undervisning, kursansvar, kursutveckling, examination och administrativa uppgifter. Ledningsuppgifter såsom programledarskap kan ingå liksom laboratorieansvar eller arbete med hållbarhetsfrågor. Att följa utvecklingen inom ämnesområdet är också en arbetsuppgift, liksom deltagande i arbetet med grundutbildningens forskningsförankring och internationalisering. Majoriteten av undervisningen sker på campus, men viss distansundervisning kan förekomma. I arbetsuppgifterna ingår även att delta i avdelningens utbildnings- och kvalitetsutveckling samt vara närvarande på avdelningen och aktivt bidra till den akademiska miljön.

Högskolan i Halmstad förutsätter att sökande är aktiv forskare och söker externa forskningsmedel, publicerar resultat i vetenskapliga tidskrifter och engagerar sig i samverkan med omvärlden. God förmåga till att samarbeta med kollegor från olika ämnesdiscipliner är också av vikt.

Kvalifikationer för universitetslektor
Behörig att anställas som universitetslektor, är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4 §)
Vad Högskolan i Halmstad avser med vetenskaplig kompetens respektive pedagogisk kompetens framgår av Högskolan i Halmstads anställningsordning.
Likaså hur dessa kompetenser ska ställas i förhållande till varandra. 

Övriga bedömningsgrunder som ska tillmätas betydelse vid anställning till universitetslektor på Högskolan i Halmstad är ledarskap och administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället.
Bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad konkretiserar vad Högskolan utgår ifrån i bedömningen av kvalifikationerna som anges i anställningsordningen.

Specifika kvalifikationer för denna anställning
Den sökande ska vara disputerad inom Naturvårdsbiologi eller relaterat ämne och ha dokumenterat goda kunskaper inom systematik och artkunskap, samt ha kunskaper om statistiska metoder. Sökande ska kunna undervisa och kommunicera både på svenska och engelska.

Meriterande är även om sökande har arbetat med naturvårdsrelaterade frågeställningar kopplade till någon av de areella näringarna skogsbruk, jordbruk eller fiske. Den sökande förväntas uppvisa ett visst mått av vetenskaplig självständighet och det är meriterande att sökande har erfarenhet av att söka och erhållna externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande, samt publicera sin forskning enligt gängse sed. Vi ser gärna att sökande kan knyta sin forskning till de områden inom ekologi och miljövetenskap som är i fokus på avdelningen: Bevarande av ekosystem och biologisk mångfald, vattenkvalitetsfrågor, effekter av klimatförändringar och invasiva arter samt värdeskapande naturresurser.

Övriga önskvärda kvalifikationer är att sökande har vana vid att bedriva undervisning såväl i sal som i lab och har god fältvana. Dessutom är undervisningserfarenhet inom statistik och kunskaper inom GIS och R önskvärt. En ytterligare merit är om sökande även har erfarenhet av att undervisa och använda cellbiologiska och fysiologiska metoder kopplade till naturvårdsfrågeställningar.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 230301
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2022/177
Kontakt
  • Charlotte Olsson, 0729773521
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 076-6087233
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2022-11-15
Sista ansökningsdag 2022-12-14

Tillbaka till lediga jobb