Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi  och avdelningen för engineering and innovation. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter

Vi söker en postdoktor med gedigen erfarenhet av kvalitativa intervjustudier för att samarbeta med oss inom ramen för en framväxande forskningsmiljö med två forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad. I projektet Akademisk klimataktivism – att navigera värden, kunskapsproduktion och trovärdighet på gränsen mellan vetenskap och samhälle (Formas, 2024-2026) undersöker vi hur svenska forskare inom klimat- och hållbarhetsforskning navigerar normer och värden kopplade till legitima forskarroller. I projektet Forskningens effekter: Kvalitet, nytta och hållbar omställning (Energimyndigheten, 2024-2026) undersöker vi tillsammans med kollegor vid Högskolan i Borås hur forskare inom samhällsvetenskaplig energisystemforskning förstår och producerar forskningskvalitet och samhällsnytta i ett snabbt växande och samhällsrelevant forskningsfält. Gemensamt för båda projekt är en kvalitativ ansats baserad på intervjuer, etnografi och dokumentstudier, med teoretisk inspiration från litteraturen inom STS (science and technology studies), valuation studies och research policy.

Som postdoktor i miljön kommer du att spela en aktiv, drivande roll med frihet att utforma och genomföra forskning inom ramen för de båda projekten. Du kommer samtidigt att samarbeta nära forskarkollegor inom området, och med teamet vid Högskolan i Borås, och ha möjligheter att dra nytta av våra nationella och internationella nätverk.

Du kommer att vara ansvarig för att:

 • Planera och genomföra intervjustudier i Sverige.
 • Planera och genomföra etnografiskt fältarbete och insamling av dokumentdata.
 • Bidra till dataanalys och utveckling av begrepp och teori.
 • Bidra till publikationer i internationellt ansedda tidskrifter inom fältet.

Du kommer att arbeta inom ett samarbetsorienterat team med stöd från erfarna forskare i två närliggande projekt, där du ges möjlighet att bidra med din expertis och stor frihet att utveckla din forskningsprofil inom projektens ramar. 

Det är en tvåårig tjänst med möjlighet till förlängning med ett år om ytterligare finansiering erhålls.

Kvalifikationer
För att anställas med stöd av postdoktors-avtalet krävs att den sökande har en doktorsexamen, eller en internationell examen som bedöms likvärdig med en doktorsexamen, inom anställningens ämne. Intyget som styrker detta behörighetskrav ska vara inlämnat innan anställningsbeslutet fattas. I första hand bör de som tagit examen senaste tre år före sista ansökningsdag komma ifråga för anställning. Under särskilda omständigheter, ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller liknande omständigheter, kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. 

Du har en doktorsexamen inom ett samhällsvetenskapligt ämne, exempelvis sociologi, statsvetenskap, företagsekonomi, STS, eller forskningspolitik, eller motsvarande. Du har troligen tidigare erfarenhet av studier av forskning eller högre utbildning. 

Övriga kvalifikationer

Det är ett krav att:

 • du har gedigen, dokumenterad erfarenhet av att genomföra alla metodsteg i kvalitativ forskning som bygger på intervjuer
 • du behärskar engelska i tal och skrift på en hög nivå.

Det är meriterande att:

 • Du framgångsrikt publicerat i internationellt ansedda tidskrifter inom fält såsom STS (science and technology studies), utvärderingsstudier (valuation studies), studier av högre utbildning, forskningspolitik (research policy) eller innovationsstudier.
 • Har ett starkt intresse för att bidra till forskningsfronten inom studier av forskning, forskningskvalitet och nyttiggörande.
 • Du behärskar svenska på en hög nivå i tal och skrift.
 • Har tidigare dokumenterad erfarenhet av studier om forskning och universitetsvärlden.
 • Har erfarenhet av att samarbeta i tvärvetenskapliga team över disciplingränser.
 • Är samarbetsorienterad och har vana av att samarbeta kring olika faser i ett forskningsprojekt.
 • Är drivande och självständig.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

 

 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer PA 2024/154
Kontakt
 • Maya Hoveskog, maya.hoveskog@hh.se
 • Eugenia Perez Vico, eugenia.perez@hh.se
 • Anders Hylmö, anders.hylmo@hh.se
Facklig företrädare
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
Publicerat 2024-04-30
Sista ansökningsdag 2024-05-21

Tillbaka till lediga jobb