Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad rustar människor för framtiden genom att skapa värden, driva innovation och utveckla samhället. Ända sedan starten 1983 har verksamheten präglats av nytänkande och omfattande samverkan med samhället. Högskolan erbjuder populära verklighetsförankrade utbildningar. Forskningen är tydligt profilerad mot de två fokusområdena hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del mångvetenskapligt. Högskolan deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande och uppmärksammad samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Högskolan i Halmstad utlyser nu en anställning som biträdande lektor i Innovationsvetenskap, på akademin för företag, innovation och hållbarhet. 


Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fem avdelningar: avdelningen för biomekanik och maskinteknik, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi, avdelningen för miljö- och biovetenskap och avdelningen för Innovation Management. FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter

Den biträdande lektorns kommer att vara verksam inom forskningsområdet innovationsvetenskap och forskarutbildningsämnesområdet innovation och företagande, där Högskolan i Halmstad har forskarutbildningsrättigheter. Minst 50 % forskning och resterande undervisning.

Övergripande ser vi att denna biträdande lektor både kommer att undervisa, forska och arbeta med samverkansuppgiften, men också ta administrativa uppdrag.

Tjänsten kommer ha en tyngdpunkt på forskning om innovationers roll i hållbarhetsomställningar. Den aktuella tjänsten kopplas till forskningsprogrammet REBEL - Re-Imaging Future Smart Living. Programmet handlar om samspelet mellan teknisk utveckling, stadsutveckling och samhällsutveckling för att möjliggöra en omställning till koldioxidneutralitet samtidigt som centrala samhälleliga värden såsom socialt ansvar, inkludering och demokrati förstärks. REBEL involverar forskare från Högskolan i Halmstads fyra akademier ITE, FIH, HOV, LHS. Den biträdande lektorn kommer att vara positionerad på FIH. Forskningen kommer att vara inriktad på att förstå hur initiativ på en micro-nivå (living labs) samverkar med omställningar på meso-nivå (socio-tekniska system, industriell produktion och samhälleliga konsumtionsmönster).

Arbetsuppgifterna inom undervisningen består av undervisning och utveckling av kurser på grund- och avancerad nivå i ämnen såsom projektledning, innovationsledning, affärsmodeller, produktutveckling, industriell organisation och ekonomi. I förekommande fall kan det bli aktuellt med administrativa arbetsuppgifter. Undervisning bedrivs både på svenska och på engelska. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet.       

Kvalifikationer för biträdande lektor
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande universitetslektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. (Enligt Högskoleförordningen 4 kap 4a §).

Bedömningen av kvalifikationerna för denna tjänst utgår från bedömningsgrunder för läraranställningar på Högskolan i Halmstad. (Se Riktlinjer för rekrytering och befordran, s. 14-15).

Bedömningen av sökandens vetenskaplig skicklighet utgår från Högskolans anställningsordning. (Se Anställningsordningen,  punkt 4.8)

Biträdande lektor är en meriteringsanställning, enligt 4 kap 12a§, Högskoleförordningen. Anställningstiden är fyra år. Efter prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tillsvidare som universitetslektor.

Specifika kvalifikationer denna anställning
Den sökande ska ha avlagt doktorsexamen i industriell ekonomi, industriell organisation eller liknande av relevans för utlysningen.

 • Sökande ska ha erfarenhet av att arbeta tvärvetenskapligt och av kvalitativ och kvantitativ forskning.
 • Sökande ska ha god kompetens inom vetenskaplig metod och vetenskapsteori.
 • Sökande ska ha forskarkompetens inom innovation, affärsutveckling och omställning
 • Sökanden ska ha mycket god samarbetsförmåga och erfarenhet av framgångsrik samverkan med aktörer utanför akademin.
 • Sökanden ska ha mycket höga kunskaper i engelska, i tal och skrift.
 • Kunskaper i svenska, i både tal och skrift är meriterande, liksom erfarenhet av att undervisa på svenska.

Befordran till universitetslektor
För att befordras till universitetslektor ska behörighet för universitetslektor uppfyllas enligt Högskolan i Halmstads Anställningsordning, punkt 4.7)

 • Bedömningen av kvalifikationer avseende vetenskaplig skicklighet, pedagogisk skicklighet, ledarskap, administrativ skicklighet liksom samverkan med det omgivande samhället preciseras i Riktlinjer för rekrytering och befordran (s. 14 - 19). 
 • För att befordras till universitetslektor ska sökande erhålla goda kunskaper även i svenska, såväl tal som skrift.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt 
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om högskolan  

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 

Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Så snart som möjligt
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/28
Kontakt
 • Joakim Tell, 035-167468
 • Thomas Magnusson, 035-167100
 • Eugenia Perez Vico, 035-167100
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 076-6087233
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-03-13
Sista ansökningsdag 2023-04-03

Tillbaka till lediga jobb