Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor i omvårdnad till akademin för hälsa och omvårdnad. 

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar; avdelningen för hälsa och idrott, avdelningen för samhälle och välfärd och avdelningen för hälsa och omvårdnad där aktuell tjänst är placerad. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle.

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga arbetsuppgifterna avser arbetsuppgifter som undervisning, examination och administration. Undervisningen sker företrädesvis inom sjuksköterskeprogrammen på grund och avancerad nivå men kan även omfatta undervisning inom mastersprogrammet i hälsa och livsstil samt forskarutbildningen. Undervisningen innefattar olika undervisningsformer som exempelvis campusförlagda storföreläsningar, seminarier, workshops och kliniska färdighetsövningar. Även nätbaserad undervisning förekommer som exempelvis bedömningar inom verksamhetsförlagd utbildning. Handledning och examination av examensarbete ingår i tjänsten.

Som universitetslektor kommer du med stor sannolikhet få examinators- och utvecklingsansvar för de kurser och program du är involverad i. Handledning av doktorander, olika ledningsuppdrag och andra utvecklings- och ansvarsuppdrag kan komma att ingå i tjänsten samt även andra relevanta arbetsuppgifter.

Du förväntas bedriva egen forskning och på egen hand eller tillsammans med andra aktivt ansöka om externa forskningsmedel. I tjänsten ingår samverkansarbete, såväl internt som med omgivande samhälle. Utöver ingående schablontid för forskning finns det möjlighet att ansöka om ytterligare intern forskningstid.

Som medarbetare på Högskolan i Halmstad har du möjlighet att delta i  kollegiala verksamheter som utvecklar dig professionellt. 

Undervisningen inom sjuksköterskeprogrammen bedrivs på båda studieorterna Högskolan i Halmstad samt vid Campus Varberg och sker företrädesvis på svenska, men engelska kan förekomma.

 Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du som sökande har examen i någon av de specialistutbildningar som erbjuds vid lärosätet. 

Erfarenhet av att bedriva undervisning, forskning och samverkan samt goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Därutöver behöver du vara självgående, ha god samarbetsförmåga och vara strukturerad samt kunna inspirera andra. 

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

  • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
  • Förmåga att samverka med det omgivande samhället 

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Om du som anställs inte har genomgått högskolepedagogisk utbildning eller har motsvarande kunskaper, så ska kompetensen förvärvas inom två år från anställningens början på Högskolan i Halmstad.

Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan  

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2025-01-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer PA 2024/170
Kontakt
  • Ing-Marie Carlsson, 070-8551761
Facklig företrädare
  • Rickard Melkersson, Saco-S, 072-9773731
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2024-06-07
Sista ansökningsdag 2024-08-21
Logga in och sök jobbet

Dela länkar

Tillbaka till lediga jobb