Högskolan i Halmstad, Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad söker nu en universitetslektor inom Träningens Biomedicin med inriktning träningslära och -fysiologi

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH). Här får du jobba i en forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på hållbar utveckling och entreprenörskap. Akademin har ungefär 120 medarbetare och består av fyra avdelningar: avdelningen för miljö- och biovetenskap, avdelningen för bygg- och energiteknik, avdelningen för ekonomi  och avdelningen för engineering and innovation . FIH erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom innovationsvetenskap. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig och sker ofta i samproduktion med andra aktörer.

Akademin för företagande, innovation och hållbarhet (FIH)

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår undervisning, handledning och examinering i ämnesområdena träningslära, humanfysiologi, träningsfysiologi och närliggande ämnen inom utbildning på grund- och avancerad nivå vid program som avdelningen ger inom dessa ämnen. Undervisning kan också förekomma inom närliggande program och utbildningar på Högskolan i Halmstad.

Undervisningen bedrivs både på svenska och på engelska. En stor del av arbetsuppgifterna berör träningslära och -fysiologi vid hälsa och sjukdom där teori och praktiska laborativa moment integreras och där sökande ska ha erfarenhet av fälttester, laborativ undervisning likväl som teoretisk undervisning. Majoriteten av undervisningen sker på campus, men viss distansundervisning kan förekomma.

I arbetsuppgifterna ingår även forskning och utvecklingsarbete samt administrativa uppgifter och uppdrag inom avdelningen och akademin. Administrativt kursansvar inom ämnesområdena ingår i arbetsuppgifterna, samt tidvis programansvar inom huvudområdet Träningens biomedicin.

Till uppgifterna hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för utbildning och forskning. Som lektor ska du bedriva forskning och medverka till att söka externa forskningsanslag, publicera resultat i vetenskapliga tidskrifter, samt delta i och utveckla konstruktiva samarbeten såväl vid Högskolan i Halmstad som tillsammans med regionala, nationella och internationella samarbetspartners

Kvalifikationer
Behörig att anställas som lektor är dels den som har visat pedagogisk skicklighet och dels har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen (Högskoleförordningen 4 kap 4 §).

Övriga kvalifikationer

Den sökande

 • Ska ha en doktorsexamen inom området träningsfysiologi, idrottsmedicin, idrottsvetenskap eller närliggande område.
 • Ska kunna kommunicera i tal och skrift på både svenska och engelska.
 • Ska ha dokumenterad erfarenhet av att undervisa på universitets/högskolenivå
 • Meriterande är erfarenhet av fälttester och laborativ verksamhet inom ämnesområdena träningslära, humanfysiologi, träningsfysiologi.
 • Meriterande är erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsbidrag som huvud- eller medsökande, samt publicera sin forskning i internationella referentgranskade tidskrifter.
 • Önskvärt att den sökande har en forskningsinriktning som anknyter till Träningens Biomedicins forskningsgrupp inom fysisk träning vid hälsa och muskuloskeletala sjukdomar.

Bedömningsgrunder
"Som bedömningsgrunder vid anställning av en lektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden enligt första stycket (= den vetenskapliga kompetensen). Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av lektor" (Högskoleförordningen 4 kap 4§).

Högskolan i Halmstad har beslutat om följande övriga bedömningsgrunder vid anställning av lektor:

 • Ledarskapsförmåga och administrativ skicklighet samt
 • Förmåga att samverka med det omgivande samhället

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan 

Jobba på Högskolan i Halmstad

Individuell lönesättning tillämpas, var god och ange ditt löneanspråk i din ansökan. 
Anställningen är tillsvidare och kan inledas med provanställning i sex månader.

Välkommen med din ansökan!

 

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 240101
Löneform Fast lön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/115
Kontakt
 • Charlotte Olsson, 0729773521
Facklig företrädare
 • Camilla Soto, ST, 070-8109670
 • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
 • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
Publicerat 2023-09-01
Sista ansökningsdag 2023-10-09

Tillbaka till lediga jobb