Högskolan i Halmstad, Akademin för hälsa och välfärd

Högskolan i Halmstad
Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Högskolan i Halmstad utlyser totalt sex doktorandanställningar varav en vid akademin för hälsa och välfärd. Doktoranderna knyts till forskningsprogrammet LeaDS vars inriktning handlar om lärande och digitalisering i olika samhällskontexter. Som doktorand kommer du att anställas på den av akademins tre avdelningar som är närmast relevant för din profil. Att utveckla ett kliniskt resonemang är centralt inom sjuksköterskeutbildningen liksom att fördjupad förståelse för praktiskt socialt arbete är en viktig byggsten i socionomprogrammet. Vi söker dig som är intresserad av att forska kring digitalt lärande i professionsutbildning, för sjuksköterskor och för socionomer. Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen. 

Akademin för hälsa och välfärd
Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för hälsa och välfärd (HOV). Dina blivande kollegor är innovativa samhällsaktörer för hälsa och välfärd. Akademin har ungefär 120 anställda och består av tre avdelningar, avdelningen för samhälle och välfärd där aktuell tjänst är placerad, samt avdelningen för hälsa och omvårdnad och avdelningen för hälsa och idrott. HOV erbjuder utbildning på grund- och avancerad nivå, samt forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Forskningen inom akademin är mångvetenskaplig med målet att vara värdeskapande och bidra till ett gott liv i ett jämlikt och hållbart samhälle. 

Akademin för hälsa och välfärd (HOV).

Beskrivning
Anställningen som doktorand avser egen forskarutbildning inom området hälsa och livsstil. Studier på forskarutbildning bedrivs på heltid men eventuell institutionstjänstgöring på sjuksköterske- eller socionomutbildningen på max 20 % kan förekomma. Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter. Det projekt som forskarutbildningen avser innebär dessutom samverkan och samläsning med de övriga fem doktorander som antas till forskarutbildning inom ramen för LeaDS med stark anknytning till informatik och lärande. Informatik relateras till området informationsteknologi som förenar teknikutveckling, design och tjänsteperspektiv på informationsteknologi i relation till ny IT-användning.

Ämnesbeskrivning 
Forskningsområdet hälsa och livsstil är ett mångvetenskapligt kunskapsområde som innefattar förståelse, förklaring och förändring av människors hälsa och livsstil. Utbildning på forskarnivå/forskarutbildning-i-hälsa-och-livsstil 

Arbetsuppgifter
Projektet tar sin utgångspunkt i utbildning av hälso- och välfärdsprofessionerna sjuksköterskor respektive socionomer. Det aktuella doktorandprojektet undersöks hur virtuella case kan utvecklas och implementeras i utbildning för att stimulera studenters och/eller yrkesverksamma sjuksköterskors eller socionomers professionella förmåga att hantera komplexa situationer som kan uppstå i den professionella vardagen. Projektet "virtuella case som verktyg för professionell utveckling inom vård, omsorg och socialt arbete” handlar om datorbaserad visualisering av olika autentiska och komplexa situationer som kan uppstå i yrket och som kan upplevas som problematiska eller komplexa att lösa. I doktorandprojektet designas virtuella cases anpassade för målgruppen, implementeras och utvärderas med avseende på hur studenter inom omvårdnad och/eller socialt arbete utvecklar sina professionella kunskaper och färdigheter.

Kvalifikationer
Behörig att anställas som doktorand är den som är antagen till en forskarutbildning vid en högskola. (Högskoleförordningen 5 kap 3§). För att vara behörig att antas till utbildning på forskarnivå i hälsa och livsstil krävs att den sökande avlagt examen på avancerad nivå inom ett område som är relevant för ämnet hälsa och livsstil. 

Övriga bedömningsgrunder
Analytisk och kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig. Kritisk förmåga, självständighet, prestationer inom givna tidsramar och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift. Meriterande är dessutom dokumenterad kunskap inom informatik, informationssystem, interaktionsdesign, eller datavetenskap.

Ansökan
Så här utformar du din ansökan.

Övrigt
Vi värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande med olika bakgrund, kön, funktionalitet och inte minst livserfarenhet.

Fakta om Högskolan.  

Jobba på Högskolan i Halmstad.

Välkommen med din ansökan! 

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön utifrån doktorandstege
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/45
Kontakt
  • Elenita Forsberg, 073-3405567
  • Ing-Marie Carlsson, 070-8551761
Facklig företrädare
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
Publicerat 2023-05-12
Sista ansökningsdag 2023-06-06

Tillbaka till lediga jobb