Högskolan i Halmstad, Akademin för informationsteknologi

Högskolan i Halmstad

Jobba på en innovativ högskola där olika perspektiv möts!

Högskolan i Halmstad skapar värden, driver innovation samt utvecklar människor och samhälle för framtiden. Ända sedan starten 1983 har Högskolan präglats av nytänkande och samverkan med samhället. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs till stor del i mångvetenskapliga forskningsprogram inom Högskolans två fokusområden: hälsoinnovation respektive smarta städer och samhällen. Högskolan har ett brett utbildningsutbud med många populära utbildningsprogram. Campus är modernt och välutrustat, och ligger nära både resecentrum och Halmstads trevliga stadskärna. 

Mer information om hur det är att jobba vid Högskolan i Halmstad: hh.se/om-hogskolan/jobba-hos-oss

Akademin för informationsteknologi

Högskolan består av fyra tvärvetenskapliga akademier och den aktuella tjänsten är förlagd vid Akademin för informationsteknologi (ITE). ITE är en mångkulturell akademi med cirka 130 anställda från ett tjugotal länder. Det är en stark forsknings- och utbildningsmiljö med fokus på smart teknologi och dess applikationer. Här arbetar studenter och forskare med allt från AI och informationsdriven vård till självkörande fordon, social robotik och digital design. ITE erbjuder utbildning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå med rätt att examinera doktorer, samt kompetensutveckling för yrkesverksamma. Forskning bedrivs inom medvetna intelligenta system, smarta elektroniksystem, cyberfysiska system och digital tjänsteinnovation. Dessa fyra områden utgör ITE:s fyra teknikområden. Till akademin hör även innovationscentrumet Leap for Life samt en samverkansarena för elektronikutveckling, Elektronikcentrum i Halmstad (ECH).

Mer information om Akademin för informationsteknologi: hh.se/ite

Högskolan i Halmstad utlyser totalt sex doktorandanställningar varav tre vid akademin för informationtsteknologi. Doktoranderna knyts till forskningsprogrammet LeaDS vars inriktning handlar om lärande och digitalisering i olika samhällskontexter. Anställningen avser forskarutbildning fram till doktorsexamen.


Beskrivning
Digitaliseringen förändrar vår vardag och samhället som helhet. Digitala verktyg påverkar hur
medborgare i alla åldrar arbetar, studerar, konsumerar och upprätthåller sociala kontakter. Detta ställer nya krav på hur undervisning och lärande ska organiseras. Akademin för informationsteknologi söker tre doktorander.

Doktoranderna är planerade att genomföra avhandlingsarbete inom LeaDS samt projektet "Vägledning för digital automation och god arbetsmiljö" finansierat av Afa Försäkring.

Doktorand 1

I detta projekt undersöks digitalisering och livslång lärande. Fokus ska vara på hur vi kan använda avancerade digitala verktyg som AI för att individualisera professionell utbildning och lärande. Medföljande frågor från denna satsning är hur digitala verktyg för lärande kan adapteras till en individs kunskapsnivå och personliga mål och hur analytiska verktyg kan mäta effektivitet av lärande i situationer när alla olika studenter har en individualiserade lärandemiljö. I projekten förväntas man bygga och utvärdera prototyper i olika professionella miljö, särskilt miljöer kopplade till samarbetspartners i Högskolans två fokusområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

Doktorand 2

Vi söker en forskarstuderande till projektet Vägledning för digital automation och god arbetsmiljö finansierat av Afa Försäkring. Projektet syftar till att utveckla vägledande principer för hur digital automation kan realiseras så att den befrämjar arbetsmiljön i privat tjänstemannasektor. Doktorandprojektet innebär att studera implikationer för hur arbete förändras vid automation och vad det innebär för tjänstemäns digitala arbetsmiljö och sker i nära samverkan med doktorand 3 nedan.

Doktorand 3

Vi söker en forskarstuderande för att studera hur arbete förändras vid digital automation av tjänstemäns arbete och vilka implikationer det har för professionens kompetensutveckling. Doktorandprojektet genomförs inom projektet Vägledning för digital automation och god arbetsmiljö och sker i nära samverkan med doktorand 2 ovan.

Studier på forskarutbildning samt eventuell institutionstjänstgöring på max 20 %. Forskarutbildningen innebär genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete, samt deltagande i forskarutbildningens kurser, seminarier och andra aktiviteter.

 

Kvalifikationer
Behörig att anställas som doktorand är den som antas eller redan har antagits till en forskarutbildning vid en högskola (Högskoleförordningen 5 kap 3 §). 

Magisterexamen i informatik, informationssystem, interaktionsdesign, datavetenskap, utbildningsvetenskap eller annat område som bedöms relevant för forskarutbildningsämnet. 

Övriga bedömningsgrunder
Analytisk och kommunikativ förmåga, skriftlig och muntlig. Kritisk förmåga, självständighet,
prestationer inom givna tidsramar och goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Lön
Doktorander är anställda hos Högskolan och lön betalas ut enligt lönetrappa. 

Ansökan 
Ansökan ska skickas in via Halmstad Högskolas rekryteringssystem Varbi (se länk på denna sida).

Så här utformar du din ansökan.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Tidsbegränsad anställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2023-09-01 eller enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2023/40
Kontakt
  • Stefan Byttner, +46729773601
Facklig företrädare
  • Camilla Soto, ST, 070-8109670
  • Olov Andreasson, Saco-S, 072-9773748
  • Anniqa Lagergren, OFR, 072-9773745
Publicerat 2023-05-05
Sista ansökningsdag 2023-06-06

Tillbaka till lediga jobb