Högskolan i Halmstad, Akademin för lärande, humaniora och samhälle

Vi söker en professor i digitalt lärande med placering vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle, avdelningen för lärande.

Högskolan i Halmstad är en arbetsplats för lärande, utveckling och forskning. Här finns ca 5000 helårstudenter och ca 600 anställda. Lärosätets storlek och organisation underlättar tvärvetenskaplig samverkan över ämnes- och områdesgränser. Profilområden som smarta städer, hälsoinnovation, digitalisering och gränsöverskridande bildning skapar förutsättningar för detta inom utbildning och forskning.

Vid Akademin för lärande, humaniora och samhälle utbildas framtidens lärare samt språk-, kultur- och statsvetare. Förutom flera lärarutbildningar riktade mot förskolan till och med gymnasiet, ger akademin grundutbildningar inom stats-, språk- och kulturvetenskap. Utbildningarnas strävan är att nyskapande och kreativa anslag integreras i såväl undervisning som examination. 

Skolforskningen inom miljön CLKS, Centrum för lärande, kultur och samhälle, präglas av praktiknära forskning med fokus på digitalisering betydelse för utbildning och samhället i övrigt. Samverkan sker såväl systematiskt som med flexibilitet med olika aktörer i samhället. Även utbildning sker i hög grad i nära samverkan med regionens grund- och gymnasieskolor, vilket bland annat lett till en långsiktigt etablerad verksamhet med övningsförskolor och övningsskolor.

DLC, Digitalt laborativt centrum, är en av Akademins kreativa miljöer för lärare, forskare och studenter. Det är en plattform för samverkan för att möta nuvarande och framtida utmaningar kopplat till utbildning och fortbildning i relation till digitalisering. DLC utvecklas ständigt som arena för samarbete med andra akademier i projekt och utbildningar som handlar om mång- och tvärvetenskapligt digitalt lärande.”

Arbetsuppgifter
Anställningen utgör en viktig del i lärarutbildningarnas strategiska arbete med att öka förutsättningar för att utveckla framtida lärares, och i förlängningen elevers, digitala kompetens. Det gäller exempelvis färdigheter att använda digitala verktyg och medier samt förmåga att kritiskt analysera deras påverkan på individ och samhälle[CM1] . I anställningen förväntas du främst följa forskning och policy gällande hur digitaliseringen påverkar skolans praktik. Inriktningen mot digitalt lärande innefattar bland annat kunskaper om hur digitala medier, digital mätutrustning och utformningen av digitala läromedel påverkar förutsättningar för kunskapsbildning.

Du förväntas följa det generella kunskapsläget om olika aspekter av samhällets digitalisering, exempelvis digitala ungdomskulturer, kunskap och fakta i en digitaliserad värld och kommunikationens föränderliga villkor. Övergripande handlar det om digitaliseringens möjligheter att identifiera vår tids utmaningar och skapa digitala lösningar för att hantera dessa.

I anställningen ingår att du arbeta för att integrera utbildning, forskning, samverkan och tillämpning och förväntas bidra till en tvärvetenskaplig miljö. Det innebär att aktivt bidra till ökad aktivitet i akademins Digitala laborativa center (DLC), samarbeta inom Högskolan i Halmstad, med nationella och internationella partners och genom detta bidra till utvecklingen av en komplett akademisk miljö.

Behörighet
”Som bedömningsgrunder vid anställning av en professor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet av anställning gälla. Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av den vetenskapliga skickligheten. Varje högskola bestämmer i övrigt själv vilka bedömningsgrunder som ska tillämpas vid anställning av professor.” (HF 4 kap 3 §)

Den sökande ska vara professorskompetent i ett ämne med högrelevans för inriktningen mot lärandemiljöer och digitalisering.

Bedömningsgrunder
Högskolan i Halmstad har beslutat om följande bedömningsgrunder vid anställning av professor. 

  • Vetenskaplig skicklighet 
  • Pedagogisk skicklighet 
  • Ledarskap och administrativ skicklighet 
  • Samverkan med det omgivande samhället 

Ansökan
Ansökan ska innehålla:
1) En avsiktsförklaring om vilka mål och visioner den sökande avser att söka uppfylla genom anställningen.
2) En styrkt merit- och tjänsteförteckning (CV), med angivande av referenser, klart dokumenterad och styrkt med intyg/betyg.
3) En fullständig publikationslista.
4) En redogörelse för det som den sökanden åberopar för bedömning av de olika bedömningsgrunderna:
a) vetenskaplig skicklighet
b) pedagogisk skicklighet
c) ledarskap och administrativ skicklighet
d) samverkan med det omgivande samhället
5) Maximalt tio (10) åberopade publikationer.
6) Löneanspråk (individuell lönesättning tillämpas på Högskolan i Halmstad).
Alla kopior ska vara vidimerade.

Högskolan i Halmstad välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Anställningsform Tillsvidareanställning
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde Enligt överenskommelse
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 1
Sysselsättningsgrad 100 %
Ort Halmstad
Län Hallands län
Land Sverige
Referensnummer 2019/112
Kontakt
  • Susanna Öhman, Akademichef, 035-167100
Facklig företrädare
  • Kristina Hildebrand, Saco-S, 070-7721015
  • Camilla Soto, ST, 035-167242
  • Anniqa Lagergren, LF, 035-167655
Publicerat 2019-11-26
Sista ansökningsdag 2020-03-15

Tillbaka till lediga jobb